Ny kartløsning for brukere av ByggSØK

Larvik kommune har utviklet en ny kartløsning som erstatter den ikke fungerende kartløsningen i ByggSØK. I den nye løsningen får alle brukere av ByggSØK muligheter for å lage nabolister, skrive ut situasjonskart med VA-ledninger og finne planinformasjon.

Siden det viser seg vanskelig å få reparert eksisterende kartløsning i ByggSØK, har Larvik kommune nå etablert en frittstående kartløsning som startes fra "Gå til kart" knappen i ByggSØK. Dette gjør at alle som benytter ByggSØK heretter ikke er avhengig av servicesenterets åpningstider for å finne nødvendig informasjon til byggesøknader.

Gå til ByggSØK

Kartløsningen er foreløpig avhengig av en plugin som heter Silverlight, og støttes kun av nettleseren Internet Explorer. Løsningen har heller ingen integrasjon mot ByggSøk, så det er ikke mulig å overføre informasjon om nabolister og planstatus til ByggSØK som tidligere. Dette må nå skrives inn manuelt.

Ved å legge inn gårds og bruksnummer på søknaden i ByggSØK og klikke på Vis i kart knappen startes en egen kartløsning og det gjøres oppslag på angitt eiendom i kartet.

Situasjonskart

Standard kartlag er situasjonskart med VA-Ledninger. Ved å velge utskrift og velge avanserte utskriftsfunksjoner er mulig å skrive ut målestokkriktig situasjonskart som kan brukes som grunnlag for situasjonsplanen til byggesaken. Velg gjerne ingen bakgrunnskart før du skriver ut kartet.

Planinformasjon

Ved å bytte kartlag til Reguleringsplaner eller Kommune- og kommunedelplaner vises aktuell plansituasjon. klikk i kartet for å komme videre til planregister og planbestemmelser. Det er også mulig å skrive ut målestokkriktige kart med plansituasjon.

Areaplansiden

Skråbilder

Ved å klikke i kartet og velge "Vis mer..." få du opp en egen webside med visning av skråfoto for aktuelt område.

Gå til skråfotoløsningen

Naboliste

 Ved oppstart vises oversikt over eiendommen som er angitt i ByggSØK, sammen med en link for enkel visning av naboeiendommer. Her er det mulig å legge til eller trekke fra naboer og gjenboere samt gjøre andre endringer før en lager nabolisten.

Info om bruk av informasjon fra nabolister

Hjelp

Dersom det er behov for brukerstøtte eller du øsnker å komme med innspill til kart som burde være tilgjengelig i løsninge så ta gjerne kontakt med Servicetorget (33 17 10 10) eller Odd Arne Bakke-Ludviksen (98 23 18 92) på Geodata.

Gå til ByggSØK