Hva skal du bygge?

Direktoratet for byggkvalitet har laget veiledere som gir deg svar på om du må søke eller ikke.
Se www.dibk.no for mer informasjon 

Du bør også lese vår korte veileder om søknadsprosessen

Trenger du hjelp?

Du kan kontakte Servicesenteret på
tlf 33 17 10 10 eller klikk på LIVE CHAT på høyre siden. Du kan også sende e-post til postmottak@larvik.kommune.no.