Strategidokumenter

Strategidokumentet har et tidsperspektiv på 4 år, med et mer detaljert fokus på 1 år i perioden. Dokumentet består av flere styringsdeler. Hvert år legger administrasjonen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer mv og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Strategidokument 2017-2020

Rådmannens forslag til Strategidokument 2017-2020 Larvik kommune

Strategidokument 2017-2020
Rådmannens forslag

iPaper, Framsikt webPDF
Presentasjoner (video og slides):
VideoRådmannØkonomisjef
Spørsmål og svar:
18/11, 25/11, 2/12, 9/12

Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016
Endelige KOSTRA-tall 2015

Flipbook/iPaper
PDF

 


Strategidokument 2016-2019

Vedtatt strategidokument 2016-2019, Larvik kommune

Strategidokument 2016-2019
Kommunestyrets vedtak
Sak 225/15, vedtatt 09.12.2015. Protokoll PDF.

Flipbook/iPaper
PDF

Halvårsrapport 2016, Larvik kommune

Halvårsrapport 2016

Flipbook/iPaper
PDF

Vedlegg til strategidokument 2016-2019, Larvik kommune

Vedlegg til strategidokument 2016-2019

Flipbook/iPaper
PDF
Kommunebarometeret 2015

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2015

Flipbook/iPaper
PDF