Strategidokumenter

Strategidokumentet har et tidsperspektiv på 4 år, med et mer detaljert fokus på 1 år i perioden. Dokumentet består av flere styringsdeler. Hvert år legger administrasjonen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer mv og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Strategidokument 2018-2021

Strategidokument 2018-2021. Larvik kommune. Rådmannens forslag.

Strategidokument 2018-2021
Rådmannens forslag
iPaper, PDF, Framsikt web

  • Betalingssatser og gebyrer: PDF  
  • Ønskede tiltak som ikke kom med: PDF
Spørsmål og svar
Ståstedsanalyse 2017. Endelige KOSTRA-tall 2016. Larvik kommune før sammenslåing. 

Ståstedsanalyse 2017
Endelige KOSTRA-tall 2017
Larvik kommune før sammenslåing
PDF

Strategidokument 2017-2020

Strategidokument 2017-2020. Larvik kommune. Kommunestyrets vedtak.

Strategidokument 2017-2020
Kommunestyrets vedtak
iPaperPDF

Presentasjoner Rådmannens forslag:
VideoRådmannØkonomisjef
Spørsmål og svar Rådmannens forslag:
18/11, 25/11, 2/12, 9/12
Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016
Endelige KOSTRA-tall 2015
iPaperPDF