Strategidokumenter

Strategidokumentet har et tidsperspektiv på 4 år, med et mer detaljert fokus på 1 år i perioden. Dokumentet består av flere styringsdeler. Hvert år legger administrasjonen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer mv og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Strategidokument 2017-2020

Strategidokument 2017-2020. Larvik kommune. Kommunestyrets vedtak.

Strategidokument 2017-2020
Kommunestyrets vedtak:
iPaperPDF

Presentasjoner Rådmannens forslag:
VideoRådmannØkonomisjef
Spørsmål og svar Rådmannens forslag:
18/11, 25/11, 2/12, 9/12
Ståstedsanalyse 2016 endelige KOSTRA-tall 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2016
Endelige KOSTRA-tall 2015

iPaperPDF

 


Strategidokument 2016-2019

Vedtatt strategidokument 2016-2019, Larvik kommune

Strategidokument 2016-2019
Kommunestyrets vedtak
Sak 225/15, vedtatt 09.12.2015. Protokoll PDF.

iPaperPDF

Halvårsrapport 2016, Larvik kommune

Halvårsrapport 2016

iPaperPDF

Vedlegg til strategidokument 2016-2019, Larvik kommune

Vedlegg til strategidokument 2016-2019

iPaperPDF
Kommunebarometeret 2015

Ståstedsanalyse 2015 Larvik kommune

Ståstedsanalyse 2015

iPaperPDF