Års- og tertialrapporter

Administrasjonen i Larvik kommune rapporterer til det politiske miljø via tertialrapporter og i en årsevaluering.

Årsregnskap/årsrapport

Rådmannens rapport til kommunestyret om resultat av siste års drift, sett opp mot de mål og rammer som er vedtatt av kommunestyret. Her finner du både selve rapporten og kommunestyresaken som viser den politiske behandlingen.

Tertialrapporter

Rådmannen fremmer rapporter om oppfølgingen av de mål og rammer som er satt for driften. Eventuelt fremmer rådmannen forslag om justering av mål og/eller rammer. Her finner du også kommunestyresaken som viser om den politiske behandlingen har medført justeringer i mål og/eller rammer.

 

2017

Halvårsrapport 2017

1. kvartalsrapport 2017

Ståstedsanalyse 2017. Foreløpige KOSTRA-tall 2016.

2016

Årsregnskap 2016

Årsrapport 2016

Kvartalsrapport 2-2016

Kvartalsrapport 1-2016

Ståstedsanalyse 2015

2015

Årsregnskap 2015

Årsrapport 2015


Rapport 2. tertial

Rapport 1. tertial

2014

Årsregnskap 2014

Årsrapport 2014

Rapport 2. tertial

Rapport 1. tertial

2013

Årsevaluering 2013

Rapport 2. tertial

Rapport 1. tertial

2012

Årsregnskap 2012

Årsevaluering 2012

Rapport 2. tertial

Rapport 1. tertial

2011

Årsregnskap 2011

Årsevaluering 2011

Rapport 2. tertial

Rapport 1. tertial