Kommunedelplan Steinressurser

Kommunestyret har i møte den 18.04.2012, jf. sak 050/12, vedtatt kommunedelplan for steinressurser 2012-2024 i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15. Kommunedelplanen for steinressurser 2012-2024 kan ikke påklages jf. pbl. §11-15.