Kommunedelplan Larvik by

Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 er vedtatt

Kommunedelplan for Larvik by ble egengodkjent av kommunestyret den 16.09.2015. Det er kommet innsigelser på en paragraf i bestemmelsene. Utenom dette gjelder den vedtatte planen fra varslingsdato (25.09.15)

 

Kommunedelplanen for Larvik by består av følgende dokumenter:

Plankart (Vis i plandialogen) (Vis som PDF - 7MB)
Bestemmelser og retningslinjer (Vedlegg 1) (Vedlegg 2)
Planbeskrivelse
Vedlegg 1 - Byggegrense langs sjø og vassdrag
Vedlegg 4 - Handlingsprogram
Vedlegg 5 - Fortetting med kvalitet
-
-