Kommunedelplan Camping 2015-2027

Larvik er Norges største campingkommune med ca. 27 campingplasser, og er en viktig næring for kommunen. Det er derfor utarbeidet en overordnet plan som legger til rette for en fremtidsrettet utvikling av denne næringen.

Kommunedelaplanen er vedtatt

Kommunestyret stadfestet i møte 16.03.2016 (sak 042/16) Kommunedelplan for Camping 2015-2027.

Plandokumenter

Kommunedelplanen inneholder følgende dokumenter:

Kontakt
Spørsmål om planarbeidet rettes til Larvik kommune v/ Trine Flesche 98 23 13 68
e-post: postmottak@larvik.kommune.no.