Barnetråkkregistrering

Barnetråkkregistreringer utføres for å kartlegge arealer som barn og unge bruker til lek og opphold. Dette inbefatter veier, snarveier, smett og smug, samt steder de synes er farlige. Det er viktig å få kartfestet dette slik at kommunen kan ta hensyn til disse områdene i forbindelse med utbygginger og utviklingsstraegier. Å ta vare på disse arealene vil gi barn helsegevinster, god motorisk utvikling, muligheter for naturopplevelser og sosialt felleskap med andre barn.

I 2012 bestemte kommunen seg for å få et bilde av hvilke arealer barn og unge benytter til lek og opphold. Barnetråkkregistreringer er gjennomført i samarbeid med 5. klasse på alle barneskolene i Larvik kommune. Det er kun Frøy skole som er utelatt, da denne skolen bruker de samme utearealene som Frostvedt skole. Vi har også gjennomført registreringer for turområdene til alle barnehagene i samarbeid med lederne.

Metoden

Medvirkning fra barn og unge selv, og kartlegging av barns bruk av arealer, er nedfelt i blant annet Plan- og bygningsloven, Rikspolitisk retningslinjer for barn og unge, samt FNs barnekonvensjon.

Barna har tegnet inn de områdene de bruker våren, sommer og vinter med grønt, hvilke steder de bruker om vinteren med oransj, hvilke veier, stier og smett de bruker til og fra skolen og fritidsaktivitetene sine med lyseblått og avslutningsvis har de tegnet de områdene som er skumle eller farlige med rødt. De områdene som brukes hele året vises med rødt.

All registrering er blitt samlet sammen til et manuskart for hver skole. Det er laget en rapport fra hver barnetråkkregistrering. Slik at det finnes en rapport fra hver skole, samt at registreringene er digitalisert og lagt på kommunens kartsider. Det vil også bli laget et temakart for barnetråkk ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Opplegget for registreringene er godkjent av Datatilsynet.

Registreringene er gjort i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel

Barneskoler

Valby skole (11.04.2012) (pdf)
Stavern skole (23.05.2012) (pdf)
Jordet skole (23.05.2012) (pdf)
Østre Halsen skole (14.06.2012) (pdf)
Berg skole (20.06.2012) (pdf)
Byskogen skole (11.10.2012) (pdf)
Sky skole (12.10.2012) (pdf)
Hedrum skole (25.10.2012) (pdf)
Torstrand skole (01.11.2012) (pdf)
Frostvedt skole (26.11.2012) (pdf)
Hvarnes skole 29.11.2012) (pdf)
Kvelde skole (30.11.2012) (pdf)
Langestrand skole (30.11.2012) (pdf)
Nanset skole (10.12.2012) (pdf)
Tjodalyng skole (16.01.2013) (pdf)

 

Kommunale barnehager:

 • Bergeskogen idrettsbarnehage (2012)
 • Borgejordet barnehage (2012)
 • Hovland barnehage (2012)
 • Hovlandbanen barnehage (2012)
 • Jegersborg barnehage (2012)
 • Rødbøl barnehage (2012)
 • Sentrumssatellitten barnehage (2012)
 • Solstad barnehage (2012)
 • Tanum kulturbarnehage (2012)
 • Thor Heyerdahl barnehage (Nanset og Framparken) (2012)
 • Torstrand barnehage (2012)
 • Varden barnehage (2012)

 

Private barnehager:

 • Bakkebygrenda barnehage (2012)
 • Bisjord barnehage (2012)
 • Eventyrskogen barnehage (2012)
 • Gapatrosten barnehage (2012)
 • Natur- og gårdsbarnehage (2012)
 • Gonveien barnehage (2012)
 • Guriskogen barnehage (2012)
 • Gøy på landet barnehage (2012)
 • Hakkebakkeskogen barnehage (2012)
 • iFokus Grevle barnehage (2012)
 • iFokus Tjølling barnehage (2012)
 • iFokus Torpeløkka barnehage (2012)
 • Leikvang barnehage (2012)
 • Lysheim barnehage (2012)
 • Salbutangen FUS barnehage (2012)
 • Sjøparken Kanvas barnehage (2012)
 • Skattekista barnehage (2012)
 • Trollsteinen barnehage (2012)
 • Vårtun barnehage (2012)

 

Organisering

Larvik kommune her gjennomført registreringene i tidsrommet 2012-2013. Registreringene er utført i samarbeid med rektorene, samt lærere og elever i 5. klasse. Tusen takk for godt samarbeid og en flott innsats fra elevene.

De som er ansvarlig fra kommunen er følgende:

 • Marianne Brekka - Barnerepresentant
 • Trine Flesche - Arealplanlegger
 • Hanne Holmen - Arealplanlegger