Mesterfjellet 1-10 skole

Mesterfjellet en 1-10 skole med familiesenter og barnehage på Torstrand.

Storskolen begynner å ta form, og det blir en miljøskole og en pilotskole innenfor bruk av Ipad i undervisningen.
Skolen blir på 5 etasjer og ca. 6.000 m2.
Hovedinngangen vil ligge ut mot Ahlefeldtsgate, og her vil også hovedinngangen til Farrishallen ligge. Arbeidene er i rute i henhold til budsjett og fremdrift.
Nå jobber rundt 100 personer her hver dag, samt at det vil komme rundt 30 nye personer som skal jobbe i vinter og til våren.

For ytterligere opplysninger, les ØP fra 8. januar 2014.

Bygget er i tur

Torsdag 7. november 2013 ble det arrangert kranselag for nye Mesterfjellet skole. 
 Skolen er nå tett, og de rundt 80 arbeiderne på bygget ble markert på hederlig vis. 
Bygget er i rute i forhold til fremdriftsplan, og 9. mai 2014 skal Buer som entreprenør overlate skolen til inventarleverandøren.

Elevrådet fra Torstrand skole på befaring

Elevrådet ved Torstrand skole har vært på befaring på byggeplassen hvor nye Mesterfjellet skole er under oppføring. Elevene var begeistret og gleder seg stort til å flytte inn i storskolen høsten 2014.
Arbeiderne driver nå og setter opp utvendige vegger, og bygget skal bli tett i løpet av oktober 2013. Deretter vil de innvendige arbeider starte.

Elevrådet