Bygging på Torstvedt jordet (Fagerli skole)

Larvik kommune bygger ny 7-trinns barneskole, 6-avdelings barnehage og flerbrukshall på Torvstedt i Larvik. Barnehagen skal stå ferdig sommeren 2016 og skolen/flerbrukshallen til desember 2016.

Den nye skolen på Torstvedt er et bygg for fremtiden, et bygg som skaper rammer om opplevelse, samarbeid og fordypelse, og som skal styrke elevenes engasjement og lyst til å lære. Den nye skolen vil bli en av Norges flotteste og mest moderne barneskoler.

Nanset barneskole og Frostvedt barneskole skal samlokaliseres i den nye skolen innen 2017. Driften på disse skolene opphører når skolen på Torstvedt tas i bruk.

I tillegg skal Torstvedtskolen være et grendesenter med lekende rammer for læring i inspirerende omgivelser, og vil fungere som sosial arena og lokalt samlingspunkt for aktivitet og yrende liv.

Budsjettet for skolen/flerbrukshall er 408 mill NOK og for barnehagen kr. 52 mill NOK. Grunnarbeidet med skolen startet i september 2014. 

Fremdriftsplaner

Fremdriftsplan barnehage

Fremdriftsplan skole og flerbrukshall