Demens

Kurs om demens for nyansatte, nyutdannede eller de som trenger oppfriskning.

 

Etikk

Modeller, nettsider og kurs som omhandler temaet «etikk» finner du her 

Klikk her for å se alle e-læringskurs →

Funksjonshemmede

Her vil du finne filmer som omhandler arbeid med mennesker med en utviklingshemming eller funksjonshemming. Kursene kan ha overføringsverdi for deg som jobber med andre grupper innenfor HO-området.

Klikk her for å se alle e-læringskurs →

Hverdagsmesting

Under dette temaet finner du filmer som viser Motiverende Intervju

Klikk her får å se alle videoene →

Hygiene/Smittevern

Her vil du finne kurs i hygiene, smittevern og desinfeksjon.

Klikk her for å se alle e-læringskurs →

Overgrep

Overgrep er et tema det blir mer og mer fokus på innen helse- og omsorgsområdet. 

Klikk her for å se alle e-læringskurs →

Psykisk helse

E-læringsprogrammer som omhandler psykisk helse finner du her.

Klikk her for å se alle e-læringskurs →

Somatik

Her finner du e-læringskurs som omhandler temaet somatik.

Klikk her for å se alle e-læringskurs →

Registrer kursbevis

Når du har gjennomført et kurs og mottatt kursbevis kan du registerere dette her.

Registrert ditt kursbevis her →